Počev od I. aprila 2023. godine, parkiranje u Garazi je besplatno tokom prvog sata (lh) boravka od
momenta prvog ulaska u Garažu. Ukoliko se prekorači lh boravka u Garaži, plaća se na sledeći nacin:

I
ukoliko korisnik ima fiskalni racun od kupovine u Mercator Centru u iznosu od preko 3.000,00 RSD, drugi
sat je besplatan, te počev od treceg sata boravka plaća se 150.00 dinara po satu;
II
ukoliko korisnik nema
fiskalni racun od kupovine u Mercator Centru u iznosu od preko 3.000,00 RSD, počev od drugog sata
boravka plaća 150.00 dinara po satu.
Navedena pravila su primenljiva svih 7 dana u nedelji.