Počev od 1. februara 2022. godine, parkiranje u Garaži je besplatno tokom prvog sata (1h) boravka od momenta prvog ulaska u Garažu.
Ukoliko se prekorači 1h boravka u Garaži, plaćanje će se vršiti na sledeći način:
• Ukoliko korisnik ima fiskalni račun od kupovine u Mercator Centru u iznosu od preko 1.500,00 RSD, drugi sat je besplatan, te počev od trećeg sata boravka plaća se 100,00 dinara po satu.
• Ukoliko korisnik nema fiskalni račun od kupovine u Mercator Centru u iznosu od preko 1.500,00 RSD, počev od drugog sata boravka plaća 100,00 dinara po satu.